ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง การมอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เข้าใหม่)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 จึงขอให้ผู้ปกครองดำเนินการมอบตัวนักเรียนในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/anbr-p12563
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2563 โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ฝ่ายบริหารได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม การจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (covid 19) วันจับฉลากรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 และ วันที่ 15 มีนาคม 2563

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดราชบุรี ให้ความช่วยเหลือในเรื่องระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครูสายชั้นอนุบาล และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้จัดโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ โดยมี นางปราณี ทัยคุปต์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม