ร้อยดวงใจ สายใยผูกพันวันเกษียณ

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดพิธีมุทิตาจิตแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคณะผู้บริหารและครูโรงอนุบาลราชบุรีร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning day ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ของจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางราชการ สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลเมืองราชบุรี และสถานศึกษาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กีฬาสีภายใน “ดอกนกยุงเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดอกนกยุงเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสีให้กับประธานสีทั้ง ๔ สี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดผลทางการเรียน

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดผลทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพุธที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม