ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยครู

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอบพระคุณท่าน ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ที่ช่วยประสานเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองรวมทั้งโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม ฉายภาพยนต์วิทยาศาสตร์ในงาน เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.-๒๐ ธ.ค.63 ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม