พิธีเปิดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม