กิจกรรมวันคริสมาสโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานระบบบริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ศึกษาดูงาน ระบบบริหารสถานศึกษา ๔.๐ ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อในหัวข้อ “วิถึชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม