ค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด โดยมีนางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ ตำบลเจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตร

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบบุรีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๒สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์

นำเสนอการเรียนการสอน coding

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอน coding ต่อนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ณ. โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ จ. กาญจนบุรี โดยนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอการจัดการเรียนการสอน coding

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม