กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อในหัวข้อ “วิถึชีวิตพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด โดยมีนางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ ตำบลเจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตร

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบบุรีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๒สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเหรียญและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์

นำเสนอการเรียนการสอน coding

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอน coding ต่อนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ณ. โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ จ. กาญจนบุรี โดยนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอการจัดการเรียนการสอน coding

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารแลครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี (แก้ไข)
ด้วยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา หรือวิชาเอกมวยไทยศึกษา
จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 12,000.00 บาท
1.2 มีความสามารถฝึกสอนกีฬามวยไทย และพื้นฐานมวยสากล ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
1.3 ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
1.4 การทดลองงาน ต้องปฏิบัติงานในระยะทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน และหากไม่ผ่านการทดลองงานหรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงทันที การประเมินผลการทดลองหรือการปฏิบัติงานให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างวิชาเอกพละศึกษา

ร้อยดวงใจ สายใยผูกพันวันเกษียณ

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดพิธีมุทิตาจิตแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคณะผู้บริหารและครูโรงอนุบาลราชบุรีร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning day ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม