เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดราชบุรี ให้ความช่วยเหลือในเรื่องระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครูสายชั้นอนุบาล และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้จัดโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ โดยมี นางปราณี ทัยคุปต์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียเยี่ยมชมนิทรรศการยุวทูตความดี

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย คณะรองอธิบดี ดาว วิบูลย์พานิชรองอธิบดีกรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาและผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตะกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวฑูตความดี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีตามโครงการยุวฑูตความดี โดยมีนายนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ทำการสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้กาโตะได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนสายชั้นป.๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้กาโตะได้จัดกิจกรรมและมอบของรางวัล ให้กับนักเรียนสายชั้น ป.๔ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม ไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร รวมทั้งยังร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๗

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจครั้งที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “พัฒนาชีวิต จุดประกายความคิด ด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศโรงเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก