กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ เวียนเทียนและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยครู

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอบพระคุณท่าน ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ที่ช่วยประสานเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองรวมทั้งโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม